Nederlands Architectuurinstituut NAi (1993 - 2013)

De zitkuil en het woonerf

Dit alles was een reactie op de twee decennia ervoor. De wederopbouwarchitectuur en de wijze waarop deze tot stand kwam, leidde eind jaren zestig tot verzet. De gepropageerde grootschaligheid, de (vermeende) arrogantie van ontwerpers en bestuurders, de grofheid van architectonische ingrepen en de verloedering van de binnensteden leidden in de jaren zeventig tot een afkeer van veel wat modern aandeed. De thema's menselijke maat, variatie, experiment, ontmoeting en de herontdekking van de stad werden populair. De combinatie van deze thema's leidde tot de typische veelvormige gevarieerdheid, waarvan de zitkuil en het woonerf ook nu nog het meest tot de verbeelding spreken.