Nederlands Architectuurinstituut NAi (1993 - 2013)

Een omvangrijk restauratieproject als de Rotterdamse Raadhuismaquettes vraagt om expertise en ervaring. Juist omdat bij een restauratie veel lastige beslissingen genomen moeten worden - hoever gaan we eigenlijk met restaureren, welk doel willen we ermee bereiken - is een klankbord onmisbaar. Daarom is een restauratiecommissie in het leven geroepen van mensen die vanuit verschillende perspectieven meedenken over allerlei kwesties die tijdens een restauratie aan de orde komen. Renske Dooijes heeft als 'gipsdeskundige' en restaurator bij het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) zitting in deze commissie.

Zie je behalve technische ook ethische bezwaren tegen in ingrijpen?

"De tegenwoordige staat van een object zegt natuurlijk ook iets over de geschiedenis ervan. De reden dat gipsen zo vuil zijn en in zo'n slechte conditie verkeren is natuurlijk dat we ze lange tijd zo slecht behandeld hebben. Dat mag je best laten zien, want het zegt iets over de waarderingsgeschiedenis van zo'n object. Die gipsen beelden waren ook gebruiksvoorwerpen, dus als er een vieze vinger op zit omdat men er vroeger aan gezeten heeft, dan zou ik die gewoon laten zitten. Afgietsels van bronzen beelden kregen een patina laagje om ze meer op brons te laten lijken. Dat vertelt ons iets over de functie van die beelden. Moet die patina laag er dan af omdat dat niet oorspronkelijk zou zijn? Als je iets in 'originele staat' wilt terugbrengen, wat is dan het punt waar je naar toe moet werken? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven, dat hangt af van wat je met de restauratie wilt bereiken. Ik denk dat het verstandiger is het publiek uit te leggen waarom objecten eruit zien zoals ze eruitzien."

Daar is vast niet altijd zo over gedacht.

"Vroeger werden gipsen die vies waren geworden gewoon overgeschilderd. Het grootste probleem met gips is dat het al snel smoezelig wordt omdat het zo poreus is. Dat was in de negentiende eeuw al net zo'n probleem als nu. En hoe krijg je een wit beeld weer wit? Door er een pot verf bij te pakken en 'm weer wit te kalken. Een andere oplossing was schuurpapier. Gewoon een laagje wegschuren. Hele rigoureuze maatregelen. Want als je maar vaak genoeg schuurt of oververft, haal je natuurlijk alle oorspronkelijke details weg."

Meer informatie over de Rotterdamse Raadhuismaquettes is te vinden in het archief van Nai.