Nederlands Architectuurinstituut NAi (1993 - 2013)

Booklets

Het Euralille dossier bevat een omvangrijke hoeveelheid schetsen, tekeningen en correspondentie en enkele maquettes. Naast stukken van OMA zijn er ook ontwerptekeningen van andere architecten die invulling gegeven hebben aan het stedenbouwkundig plan, zoals Jean Nouvel, Christian de Portzamparc en Claude Vasconi. Het archief biedt daardoor een uitstekend inzicht in de totstandkoming en nadere uitwerking van het stedenbouwkundig masterplan. Met name de 'booklets' waarmee OMA werkt - sets A3 kopieën betreffende een voorstel of ontwerp - laten goed zien hoe ontwerpen zich ontwikkeld hebben. Zo worden de keuzes inzichtelijk die gemaakt zijn tussen de verschillende varianten van de eivormige-versie van het Grand Palais. Van dit project is bovendien het volledige bouwdossier aanwezig.

Lees meer over dit onderwerp

Euralille : the making of a new city center : Koolhaas, Nouvel, Portzamparc, Vaconi, Duthilleul - Basel [etc.] : Birkhäuser, 1996. - 192 p. : ill., foto's, plgr. ; 30 cm.

Dit boek beschrijft de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel, en gaat uitgebreid in op de afzonderlijke gebouwen binnen het masterplan, geïllustreerd met foto's, tekeningen en schetsen. In een serie interviews geven architecten toelichting op hun werk.